Prijava

Želite unaprijediti svoje poslovanje inovativnim kadrovskim strategijama?

Sposobnost strateškog procijenjivanja talenata koje posjedujete i talenata koji su vam potrebni krucijalni je dio ispunjavanja ciljeva vaše organizacije.

Našim klijentima dajemo podršku u procesu regrutacije, pružajući podršku u određenim dijelovima procesa (zakazivanje intervjua, pretraga, provjera, procjene, intervjui temeljeni na kompetencijama, mapiranje talenata, motivacija kandidata, obrazovanje, upravljanje ponudama i kontaktima) ili outsourcing cjelokupnog procesa regrutacije (RPO).

Kontaktirajte nas