Prijava

Dijeli

Natrag na blog

MODERNO TRŽIŠTE RADA- POSTOJE LI I DALJE POVLAŠTENE POZICIJE?

Nastavno na globalne rezultate sličnih istraživanja, ManpowerGroup Hrvatska i Assert International, proveli su istraživanje i analizu rezultata percepcije položaja zaposlenika, poglavito žena kao ciljane demografske skupine, na razini tržišta regije jugoistočne Europe. Kako bi na regionalnoj razini uvidjeli razlike u pogledu različitih aspekata tretmana tvrtke, kroz prvi uzorak ispitano je više od 200 sudionika oba spola iz Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Pri samom postavljanju vodilo se računa o heterogenom odabiru ispitanika prema gospodarskim granama, veličinama poduzeća, obrazovnim i dobnim skupinama, te razinama radnih pozicija i odgovornosti (menadžerske, rukovodeće, izvršiteljske). Poglavito se vodilo računa da u samom inicijalnom uzorku imamo ravnopravni omjer sudionika oba spola radi nepristranosti rezultata.
Dobiveni podaci uspoređeni su s podacima globalnog istraživanja tvrtke ManpowerGroup, predstavljenim unutar reporta “SKILLS REVOLUTION REBOOT“, kako bi što lakše odredili razlike i položaj zaposlenih u regiji, te s obzirom na trendove Upskillinga i Reskillinga, odredili smjernice za brisanje razlika u postupanju prema određenim demografskim skupinama radi bolje alokacije i maksimiziranja efikasnosti radne snage.


 


 


GLOBALNI PODACI, COVID - 19 POSLJEDICE I STATISTIKA


 


Žene predstavljaju 39% svjetske radne populacije, čine većinu visokoobrazovanog dijela populacije, ali zauzimaju manje od jedne trećine rukovodećih mjesta u usporedbi s muškarcima(29% prema podacima iz 2019., istraživanje ManpowerGroup- COVID-19 GLOBAL IMPACT AT WORK, 2020.).


Budući da je zaposlenje žena 19% više izloženo riziku tijekom pandemije u odnosu na ono muško i da su žene većinski zastupljene u mnogim realnim sektorima na koje COVID-19 najviše utječe - npr. maloprodaja, ugostiteljstvo, turizam, obrazovanje i proizvodnja - veća je vjerojatnost da će raditi i u sektoru sive ekonomije ili da će im zaposlenje biti definirano ugovorima na određeno vrijeme. Naravno, to donosi rizik i veće šanse za otpuštanje i gubitak posla bez prava na naknadu za nezaposlenost ili u najmanju mjeru rezanje plaća ili satnica.


 


EUROSTAT I REGIONALNA ISTRAŽIVANJA


 


Regionalna studija iz 2020. u Hrvatskoj pokazuje da je udio žena 2019. u radnoj snazi jedan od najnižih u Europskoj uniji  - samo je 66% žena bilo zaposleno, dok je prosjek EU-a bio na 73%. Prema istom istraživanju, 60% žena koje više nisu bile zaposlene kao razlog nezaposlenosti navodi bankrot ili privremeno zatvaranje poduzeća zbog pandemije, dok je ova stopa kod muškaraca 44%. Isto tako, manje je vjerojatno da će žene dobiti poticajne pakete namijenjene odraslom radno aktivnom stanovništvu tijekom pandemije COVID-19 sukladno podacima Eurostata.


 


 


ISTRAŽIVANJE MANPOWER GROUP HRVATSKA I ASSERT INTERNATIONAL


 


Regionalno istraživanje tvrtki Manpower i Assert International nije pretjerano iznenadilo s rezultatima po pitanjima percepcije rodne ravnopravnosti i položaja žena u regiji.


Najveće rodne razlike u korist muškaraca prisutne su u pogledu mogućnosti za napredovanje u karijeri, kvaliteti odnosa s kolegama i izravnim nadređenim (posebno u vezi s dobivanjem konstruktivnih povratnih informacija) i do neke mjere u profesionalnom odabiru novih zaposlenika.


U svim zemljama u regiji muškarci imaju veće mogućnosti za napredovanje u karijeri. Ako usporedimo postotak na ukupnom broju ispitanika, čak 36% žena u odnosu na 21% muškaraca nije imalo priliku napredovati na radnom mjestu. Pritom su u Hrvatskoj prisutne najveće spolne razlike u prednosti muškaraca.


11% više žena potplaćeno je u odnosu muškarce uzmemo li u obzir adekvatnu zaradu i financijski aspekt naknade za obavljeni posao. Najveće rodne razlike u korist muškaraca percipirane su kod ispitanika u Sloveniji. Spomenuti negativan trend slijedi i Srbija, dok se u Hrvatskoj razlike toliko ne ističu.


17% više žena ističe da ne primaju konstruktivne povratne informacije od neposredno nadređenih u usporedbi s muškarcima, iako 14% više muškaraca koji dobivaju konstruktivne povratne informacije smatraju da bi one trebale biti redovitije.


Kod pitanja rodnih razlika i ulaganja u profesionalni razvoj zaposlenika, nema značajnih odstupanja. Najveći rizik i strah od gubitka posla prisutan je kod zaposlenika starijih od 50 godina, pri čemu nema razlika između muškaraca i žena.


Isto tako, kod viših razina obrazovanja razlike u spolovima su manje, bez obzira što je broj muškaraca na rukovodećim pozicijama veći u svim zemljama regije. Najmanje rodne razlike su u IT-u, financijama i osiguranju i telekomunikacijama dok su najveće razlike u prednosti muškaraca očekivano u proizvodnoj i automobilskoj industriji. Pritom veličina tvrtke i dob zaposlenika nisu limitirajući faktor u tretmanu zaposlenika.


 


KAKO DALJE?


 


Dok očekujemo povećanje potražnje za talentima u okviru tehnoloških, digitalnih i STEM orijentiranih poslova u kojima su žene manje zastupljene, moramo se fokusirati na njihovu edukaciju, te brzi i opsežni razvoj tehničkih vještina kako bi stvorili opipljive razlike u produktivnosti, ali  i stvaranju budućnosti u kojoj svi mogu biti spremni za uloge s visokim rastom. Tvrtke i svi razvojni sektori si više ne mogu priuštiti laissez-faire pristup privlačenju, angažiranju i razvoju ženskih, ali i svih ostalih kadrova ako žele ostati konkurentni. Da bi ubrzali rast broja žena na rukovodećim položajima, poslodavci mogu započeti postavljanjem odredbi koje se izravno bave onim problematikama koje su žene i navele kao najvećim zaprekama tijekom karijere, a to su nedostatak uzora i mentora, rodno definirani karijerni put i nedostatan pristup sponzorima i networking mrežama. Pokrenimo analitiku na bazi rezultata, odredimo željene ishode, poduzmimo akcije i osigurajmo jednak pristup znanjima i vještinama i iskoristimo sve poslovne mogućnosti u budućem svijetu rada.

 

13.04.2021

Generacije i njihova obilježja - Tradicionalisti, Baby Boomers, Generacija X, Milenijalci

Dob pojedinca jedan je od najčešćih prediktora razlika u stavovima i ponašanju ciljnih skupina. Razumijevanjem ostalih generacija i konteksta u kojem oni žive, prihvaćanjem načina razmišljanja i shvaćanjem ustaljenih obrazaca ponašanja u mogućnosti smo premostiti gotovo sve razlike i uspostaviti kvalitetniji odnos. Korist stečena razumijevanjem međusobnih afiniteta, psiholoških tendencija i trendova pomaže nam u kreiranju bolje komunikacije od koje mogu profitirati sve sfere, grupacije i institucije; poslodavci, posloprimci, tvrtke, partneri i obitelj.

12.04.2021

Gradite svoju budućnost na siguran način ONLINE uz Access MBA

Pridružite se poslovnim profesionalcima na virtualnom MBA događaju. Poslovne škole iz cijelog svijeta raduju se zajedničkom online susretu 15. svibnja. 2021. godine, sve u organizaciji Access MBA i sponzorstvo ManpowerGroup Hrvatska.

31.03.2021

4 modela tržišta rada u budućnosti

Predviđanje vodećih stručnjaka kako će 65% današnje djece raditi poslove koji trenutno uopće ne postoje, a polovica svih današnjih radnih mjesta nestati do 2030. godine nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Čovjekovu poslovnu perspektivu u budućnosti pokušat ćemo jasnije definirati kroz 4 moguća oblika društveno-poslovnog koncepta (svjetovi u bojama) koji predstavljaju projekcije i modele tržišta rada u nastajanju te njihovu putanju u skorijoj budućnosti.