Prijava

MI PRIČAMO

Jesu li motivacija i zadovoljstvo zaposlenika ključ za optimizaciju poslovanja?

26.04.2021

Roman Šakirovski

Jesu li motivacija i zadovoljstvo zaposlenika ključ za optimizaciju poslovanja?

Prilikom iniciranja i stvaranja sadržaja za Knowledge corner odlučili smo se prvo okrenuti internim ekspertima i ugostiti ih ispred kamere u formi intervjua. Kroz osnovna pitanja vezana za HR domenu preispitali smo njihova stajališta i predikcije vezane za ovaj dinamični segment poslovanja svake tvrtke, poglavito danas dok su uvjeti na tržištu rada nepredvidivi, a motivaciju i zadovoljstvo zaposlenika je sve teže održati na visokoj razini. Pročitaj više